kanaleta za odvodnjavanje dvorišč

Zmogljiva zunanja kanaleta in meteorna voda

Kako zmogljiva mora biti zunanja kanaleta, da lahko dovolj hitro odvede čisto vso meteorno vodo? Kaj vse sploh vpliva na njeno zmogljivost oziroma njen pretok? Kako izbrati ustrezen model glede na namembnost neke površine in kaj nam o tem pove tako imenovani obremenitveni razred? Kako dobro je odporna na obremenitve in kako dobro na vremenske oziroma zunanje dejavnike, ki jim je izpostavljena?

Zmogljiv sistem za meteorno vodo

Zunanja kanaleta predstavlja del sistema za meteorno vodo.kanalete za odvodnjavanje meteorne vode ( Skrbi namreč za njeno odvodnjavanje. Tako lahko meteorna voda varno odteče. S tem preprečimo, da bi povzročila škodo, s čimer površino ter objekte na njej zavarujemo pred njo in posledicami, ki jih prinese velika količina meteorne vode. Seveda pa je to možno le, če je takšen sistem za odvodnjavanje:

  • strokovno načrtovan,
  • ustrezno izbran,
  • kakovosten,
  • dovolj zmogljiv,
  • pravilno vgrajen.

Ključna je zagotovo zmogljivost takšnega sistema. Različni sistemi za odvodnjavanje se namreč razlikujejo glede na kapaciteto meteorne vode, ki jo zmorejo odvesti, torej glede na to, kako učinkoviti in zmogljivi so. Če hočemo neko površino resnično dobro zaščititi, je vedno treba izbrati čim bolj zmogljiv sistem, torej mora imeti izbrana zunanja kanaleta čim večjo kapaciteto in čim boljši pretok. Slednji je odvisen ne le od njene velikosti, temveč tudi oblike, zato je treba biti pri izbiri pozoren tudi nanjo.

Zunanja kanaleta mora biti prilagojena namembnosti površine

Vsaka površina ima določeno namembnost. Površina, kamor je vgrajena zunanja kanaleta, je lahko namenjena zgolj pešcem, lahko gre za zelo obremenjeno avtocesto ali pa morda za domače dvorišče. Pri vsaki od teh površin je namembnost popolnoma drugačna, zato se te površine razlikujejo tudi glede na druge lastnosti, kot so:

  • potrebe po odvodnjavanju,
  • umeščenosti v prostor glede na sosednje in bližnje površine,
  • obremenjenost,
  • vrsto rabe,
  • zunanje dejavnike, ki jim je izpostavljena.

Potrebe po odvodnjavanju, ki se kažejo na določeni površini, določajo zmogljivost sistema za odvodnjavanje. Na to lahko vpliva tudi vrsta rabe in umeščenost neke površine v prostor, saj se lahko meteorna voda nanjo zliva tudi iz sosednjih in vseh drugih površin, kar pomeni, da je pri izbiri ter načrtovanju ustreznega odvodnjavanja treba upoštevati tudi to. Izbira dovolj zmogljivega sistema je ključna za to, da bo ta resnično učinkovito deloval in da bo zmožen odvesti vso meteorno vodo, ki se bo nabrala v njem.

Nikakor pa ni dovolj, da je izbrana zunanja kanaleta le zmogljiva, ampak mora biti tudi čim bolj odporna. Vsaka površina je namreč izpostavljena različnim vremenskim in drugim dejavnikom, na katere morajo biti elementi sistema za odvodnjavanje čim bolj odporni. Na njihovo odpornost na vremenske in druge dejavnike vplivajo predvsem materiali, iz katerih so narejeni. Po drugi strani pa je sama odpornost na takšne dejavnike še ni zagotovilo, da bo sistem nemoteno deloval svojo celotno življenjsko dobo.

V kolikor želimo čim bolje poskrbeti za to, moramo pri izbiri upoštevati tudi tako imenovani obremenitveni razred. Slednji nam ne pove, kako odporen je sistem na razne vremenske in druge dejavnike, ampak kako dobro prenaša obremenitve. Nekatere vrste površin so namreč močno obremenjene. Običajno največjo obremenitev predstavlja promet, lahko pa gre tudi za težak tovor, težko mehanizacijo ali kakšne druge obremenitve. Zunanja kanaleta za določeno površino mora biti tako izbrana tudi glede na obremenitveni razred, slednji pa mora biti prilagojen temu, za kako obremenjeno površino gre. Več si lahko preberete na spletni strani odvodnjavanje.si.