separator - aquafix

Lastnosti separatorjev in razlike med njimi

Separatorji
Separatorji so naprave, ki se uporabljajo za ločevanje različnih snovi, kot so olja, maščobe, pesek, mulj, odpadne vode itd. V osnovi pa ločimo dve vrsti separatorjev, in sicer tiste, ki se uporabljajo za ločevanje lahkih tekočin od preostale odpadne vode, ter tiste, ki se uporabljajo za ločevanje maščob. Lastnosti separatorjev, torej naprav, ki se uporabljajo za obdelavo odpadne vode, se razlikujejo od modela do modela. Slednji se uporabljajo predvsem na iztokih odpadne vode v različnih živilskih predelovalnicah, mlekarnah, kuhinjah, gostinskih obratih in podobno, medtem ko morajo biti prve vrste naprav vgrajene na bencinskih črpalkah, avtomehaničnih delavnicah, na avtocestnih postajališčih in drugih podobnih objektih in površinah.

Glede na namen uporabe imajo lahko separatorji različne lastnosti, nekatere od njih so:

  • Učinkovitost ločevanja: Separatorji so zasnovani za učinkovito ločevanje različnih snovi. Učinkovitost ločevanja je odvisna od vrste snovi, ki se ločujejo, in konstrukcijskih značilnosti separatorja.
  • Kapaciteta: Kapaciteta separatorja je pomembna lastnost, saj določa količino snovi, ki jo lahko obdeluje v določenem času. Kapaciteta je odvisna od velikosti separatorja in namena uporabe.
  • Trajnost: Separatorji so običajno izdelani iz kakovostnih materialov, ki so odporni na korozijo in obrabo. Trajnost separatorja je odvisna od materiala, iz katerega je izdelan, in kakovosti izdelave.
  • Enostavnost vzdrževanja: Separatorji zahtevajo redno vzdrževanje, da ohranijo svojo učinkovitost. Enostavnost vzdrževanja je pomembna lastnost, ki vpliva na stroške vzdrževanja separatorja.
  • Okoljska prijaznost: Separatorji se uporabljajo za čiščenje odpadnih voda in drugih odpadkov, zato morajo biti okolju prijazni. To pomeni, da ne smejo onesnaževati okolja in da morajo biti varni za uporabo.
  • Varčevanje z energijo: Nekateri separatorji so zasnovani tako, da varčujejo z energijo. To pomeni, da porabijo manj energije za delovanje, kar lahko zmanjša stroške delovanja separatorja.
  • Prilagodljivost: Separatorji so na voljo v različnih velikostih in z različnimi funkcijami. Prilagodljivost je pomembna lastnost, ki omogoča uporabo separatorja v različnih okoljih in za različne namene.

Lovilci lahkih tekočin in maščob

Čeprav se za poimenovanje takšnih naprav pogosto uporablja ime lovilci lahkih tekočin in maščob, pa je treba vedeti, da gre pravzaprav za dva tipa lovilcev in da se lastnosti separatorjev obeh tipov med seboj precej razlikujejo. Eno vrsto naprav torej predstavljajo lovilci lahkih tekočin, kot so goriva, olja in podobno, katerih uporaba je natančno določena v evropski uredbi EN858, drugo vrsto naprav pa predstavljajo lovilci maščob rastlinskega in živalskega izvora, katerih vgradnja in uporaba je definirana z evropsko uredbo EN1825. Obe uredbi sta namenjeni gradbenikom, projektantom in uporabnikom ter ju je dobro poznati, če se odločate za nakup takšne naprave.

Kako delujejo lovilci?

Separator AQUAFIX PPLastnosti separatorjev pa se razlikujejo tudi glede na to, za kakšen tip naprave gre oziroma na kakšen način ta deluje – na kakšen način je zmožna ločiti onesnaževalce od odpadne vode ter jih zadržati v posebnem zbiralniku. Na tak način ločimo dva tipa takšnih naprav, in sicer:

  • gravitacijski lovilci, pri katerih se za ločevanje onesnaževalcev od preostale odpadne vode uporablja mehanski proces ločevanja in nimajo nameščenega dodatnega filtra, zato se v Sloveniji NE smejo uporabljati,
  • koalescentni lovilci, pri katerih se za ločevanje onesnaževalcev uporablja princip koalescence, torej združevanja manjših kapljic v večje, s čimer je možno poskrbeti za boljše čiščenje oziroma filtiranje odpadne vode in hkrati tudi za skladnost z zakonskimi uredbami.

Različne dimenzije, oblike in materiali

Hkrati pa se lovilci razlikujejo tudi po vseh ostalih značilnostih, kot so dimenzije, oblika ali materiali, iz katerih so narejeni. Pri tem lahko izbirate med kovino, pri čemer se največkrat uporablja jeklo, betonom ali umetno maso, kot sta na primer polipropilen (PP) ali polietilen (PE).