Separator PP iz polietilena

Lastnosti separatorjev in razlike med njimi

SeparatorjiV osnovi pa ločimo dve vrsti separatorjev, in sicer tiste, ki se uporabljajo za ločevanje lahkih tekočin od preostale odpadne vode, ter tiste, ki se uporabljajo za ločevanje maščob. Lastnosti separatorjev, torej naprav, ki se uporabljajo za obdelavo odpadne vode, se razlikujejo od modela do modela. Slednji se uporabljajo predvsem na iztokih odpadne vode v različnih živilskih predelovalnicah, mlekarnah, kuhinjah, gostinskih obratih in podobno, medtem ko morajo biti prve vrste naprav vgrajene na bencinskih črpalkah, avtomehaničnih delavnicah, na avtocestnih postajališčih in drugih podobnih objektih in površinah.

Lovilci lahkih tekočin in maščob

Čeprav se za poimenovanje takšnih naprav pogosto uporablja ime lovilci lahkih tekočin in maščob, pa je treba vedeti, da gre pravzaprav za dva tipa lovilcev in da se lastnosti separatorjev obeh tipov med seboj precej razlikujejo. Eno vrsto naprav torej predstavljajo lovilci lahkih tekočin, kot so goriva, olja in podobno, katerih uporaba je natančno določena v evropski uredbi EN858, drugo vrsto naprav pa predstavljajo lovilci maščob rastlinskega in živalskega izvora, katerih vgradnja in uporaba je definirana z evropsko uredbo EN1825. Obe uredbi sta namenjeni gradbenikom, projektantom in uporabnikom ter ju je dobro poznati, če se odločate za nakup takšne naprave.

Kako delujejo lovilci?

Separator AQUAFIX PPLastnosti separatorjev pa se razlikujejo tudi glede na to, za kakšen tip naprave gre oziroma na kakšen način ta deluje – na kakšen način je zmožna ločiti onesnaževalce od odpadne vode ter jih zadržati v posebnem zbiralniku. Na tak način ločimo dva tipa takšnih naprav, in sicer:

  • gravitacijski lovilci, pri katerih se za ločevanje onesnaževalcev od preostale odpadne vode uporablja mehanski proces ločevanja in nimajo nameščenega dodatnega filtra, zato se v Sloveniji NE smejo uporabljati,
  • koalescentni lovilci, pri katerih se za ločevanje onesnaževalcev uporablja princip koalescence, torej združevanja manjših kapljic v večje, s čimer je možno poskrbeti za boljše čiščenje oziroma filtiranje odpadne vode in hkrati tudi za skladnost z zakonskimi uredbami.

Različne dimenzije, oblike in materiali

Hkrati pa se lovilci razlikujejo tudi po vseh ostalih značilnostih, kot so dimenzije, oblika ali materiali, iz katerih so narejeni. Pri tem lahko izbirate med kovino, pri čemer se največkrat uporablja jeklo, betonom ali umetno maso, kot sta na primer polipropilen (PP) ali polietilen (PE).