Hauraton Betonska Kanaleta

Betonske kanalete za preprečevanje poplavljanja

betonske kanalete - faserfix superKako preprečiti poplavljanje? Za dosego tega cilja je treba zelo skrbno načrtovati odvodnjavanje ter z vgradnjo ustreznih sistemov učinkovito poskrbeti za meteorno vodo. Pri tem se velikokrat uporablja betonske kanalete, ki se v ta namen dobro obnesejo, saj meteorna voda po njih zlahka odteče, hkrati pa so vzdržljive in odporne tako na obremenitve kot na različne zunanje dejavnike, ki jih je tak sistem izpostavljen pri svojem delovanju. Na tak način je možno narediti zelo veliko za preprečevanje poplav.

Poplavljanje je možno preprečiti

Ali vgradnja betonske kanalete lahko prepreči poplavljanje? Preprečevanje poplavljanja določene površine je proces, ki se ga je treba lotiti celostno. Treba je narediti študijo in premisliti o dejavnikih, ki vplivajo na to, da prihaja do poplavljanja, ter sprejeti različne ukrepe, da se to prepreči. V velikem številu primerov pa se da ogromno za preprečevanje poplavljanja narediti že z vgradnjo sistema za odvodnjavanje. Z njim je mogoče odvesti meteorno vodo ter tako preprečiti, da bi ta poplavljala.

Učinkovito odvajanje meteorne vode

betonske kanalete za odvodnjavanjeČe želimo preprečiti poplavljanje neke površine, moramo poskrbeti za to, da se meteorna ali padavinska voda ne bo več stekala in zadrževala na tej površini, temveč jo je treba iz nje odvesti. Torej je treba meteorno vodo speljati stran od mest, kjer bi lahko poplavljala, za kar poskrbijo ravno betonske kanalete, po katerih lahko meteorna voda odteče na mesto, kjer lahko varno ponikne. Zaradi tega je na takšno površino, kjer se pojavljajo težave z zadrževanjem meteorne vode, kjer dolgo časa traja, da ta ponikne, ali pa na takšni površini prihaja celo do poplavljanja, treba vgraditi sistem za odvodnjavanje, ki mora biti ustrezno izbran, da:

  • je zmožen učinkovito odvesti vso meteorno vodo,
  • lahko prenese tudi večjo količino meteorne vode, ki se vanj steka ob večjih deževjih oziroma takrat, ko so padavine obilnejše,
  • je zmožen meteorno vodo odvesti v čim krajšem času, s čimer se prepreči, da bi prišlo do poplavljanja ali njenega daljšega zadrževanja na določeni površini,
  • prenese vse obremenitve določene površine (promet, težko mehanizacijo itd.),
  • ga je čim bolj enostavno vzdrževati in čistiti, tako da boste iz njega lahko preprosto odstranili ves odpadni material, listje in podobno, kadarkoli bo to potrebno,
  • prenese vse zunanje dejavnike (nizke temperature in zmrzal, sol za posipanje cest itd.) in ima čim daljšo življenjsko dobo.