separator - aquafix

Potrebujete separator? Kupite kakovostnega!

Separator
Separator – Hauraton.hr (https://www.hauraton.hr/hr/drenaza/aqua/aquafix/index.php)

Kakovostni separator olj in maščob je dobra naložba. Če kupite kakovostnega, ga bo bolj enostavno prazniti, čistiti in vzdrževati, z vsem naštetim pa boste imeli tudi manj stroškov. Poleg tega imajo zanesljivi modeli tudi daljšo življenjsko dobo, kar je še dodaten plus. Z njim boste lahko zanesljivo in učinkovito ločevali olja in maščobe od odpadne vode ter tako poskrbeli za čistejše okolje in čistejše vodne vire.

Zakaj je treba olja in maščobe ločevati iz odpadne vode?

Odpadna voda se steka v odtok, pri čemer pa so žal lahko v njej tudi različni onesnaževalci. Med njimi so tudi različna olja, maščobe, masti, maziva in goriva, ki lahko močno onesnažijo vodo in okolje, če zaidejo tja. Zato se to ne sme zgoditi, za kar poskrbi separator. V tej napravi se namreč zbira vsa odpadna voda iz določenega objekta ali obrata. Ker so olja in maščobe lažji od vode, priplavajo na površino in jih je tako moč ločiti od preostale odpadne vode. Ta nato lahko nemoteno odteče naprej, saj ni več nevarnosti, da bi povzročila kakršno koli onesnaženje.

Prav zaradi vsega naštetega morajo lovilce olj in maščob, kot takšnim naprav tudi pravimo, uporabljati različni industrijski obrati, avtomehanične delavnice, avtopralnice, pa tudi gostinski obrati, hoteli in podobno. Treba jih je vgraditi tudi na asfaltna parkirišča in povsod tam, kjer obstaja nevarnost prisotnosti olj goriv, maščob in podobnih snovi v odpadni vodi.

Kakšen model izbrati?

Izbira primernega modela je odvisno od tega, za kakšen objekt ali površino gre in čemu bo separator namenjen. Nekateri so bolj primerni za lovljenje olj in goriv, drugi za uporabo v gostinskih obratih itd. Pri tem je zelo pomembna tudi njegova kapaciteta in vse preostale tehnične lastnosti, ki vplivajo na to, kako učinkovit je.

Narejen je lahko iz betona, jekla ali drugih odpornih materialov, ki ne dopuščajo možnosti, da bi prišlo do izlitja odpadne vode v okolje po pomoti. Prav zaradi tega mora biti naprava tudi dobro vzdrževana in redno pregledovana, kar je prav tako treba upoštevati pri izbiri – bolj kakovosten model boste izbrali, manj dela boste imeli z vzdrževanjem, manjkrat bo prihajalo do okvar in s tem povezanih stroškov. Zato se vsekakor splača izbrati čim bolj kakovosten model.