Odvodnjavanje.si

Najbolj izpopolnjeni sistemi za odvodnjavanje 

Hauraton je proizvajalec, ki nudi številne odlične rešitve. Njihova glavna dejavnost je izdelava produktov za meteorno vodo, njihovi sistemi za odvodnjavanje pa slovijo kot eni najboljših na svetu. Z njimi je možno poskrbeti za to, da vsa meteorna voda odteče, saj so kakovostno zasnovani. Podjetje ima namreč kar 60 let izkušenj na tem področju, zato so njihove rešitve za meteorno vodo res zelo izpopolnjene in narejene tako, da dobro opravijo svojo nalogo. 

Kanalete in drugi sistemi za odvodnjavanje 

sistemi za odvodnjavanjePri Hauratonu so na voljo tako linijski kot točkovni sistemi za odvodnjavanje. Pri obojih je ključno to, da so ustrezno dimenzionirani in ustrezno izbrani, saj se vrste in zahteve različnih površin med seboj lahko močno razlikujejo. To je treba upoštevati tudi pri samem načrtovanju, saj le tako lahko zagotovimo resnično dobro učinkovitost pri odvodu vode. Sistemi za odvodnjavanje morajo tako poskrbeti za: 

  • čim hitrejše odtekanje padavinske oziroma meteorne vode, 
  • čim bolj učinkovit odvod padavinske vode v čim krajšem času, 
  • dovolj veliko zmogljivost, da so kos obremenitvam tudi v času večjih deževij oziroma neurij. 

To pa je možno le, če gre za kakovostno in celostno zasnovano rešitev, ki ustreza vnaprej narejenemu hidravličnemu izračunu. Z njim ugotovimo, kakšno količino meteorne vode bodo morale biti zmožne odvesti kanalete. Pri tem je treba upoštevati, da ob večjih deževjih ta količina lahko naraste do 10x, zato mora biti sistem resnično dovolj zmogljiv. Izbrati pa je treba tudi ustrezen obremenitveni razred takšnega sistema – če gre za dvorišče, na katerem boste tudi pakirali, obračali avtomobile ipd., potem je treba izbrati povozne kanalete in rešetke. 

Preprečevanje težav z meteorno vodo na domačem dvorišču 

odvodnjavanjeZa uporabo na domačem dvorišču je najbolj smiselno izbrati Hauratonov sistem Recyfix. Gre za odlične kanalete, izdelane iz umetnega materiala, ki je zelo trpežen in dobro prenaša tako obremenitve kot vremenske dejavnike. Z njimi je mogoče zelo dobro poskrbeti za meteorno vodo na domačem dvorišču in v okolici hiše, poleg tega pa so Recyfix sistemi za odvodnjavanje zasnovani tako, da so čim bolj fleksibilni, kar omogoča različne možnosti uporabe ter prilagoditev raznolikim potrebam uporabnikov. Za še dodatno prilagoditev pa je možno poskrbeti tudi že na samem gradbišču, saj material omogoča enostavno krajšanje. Omenjene rešitve se sicer lahko uporabljajo tudi na drugih površinah, recimo parkih, torej omogočajo precej veliko zmogljivost, ki za odvod vode z domačega dvorišča več kot zadostuje.