kanalete za odvodnjavanje

Ućinkovite kanalete za odvodnjavanje

kanalice Hauraton hr
https://www.hauraton.hr/hr/

Kakovostne kanalate za odvodnjavanje vam nudijo vso potrebno učinkovitost in zanesljivost. Tako z meteorno vodo ne bo nobenih težav. To je v času vedno večjih podnebnih sprememb, ki s seboj prinašajo tudi močnejše nalive, ko v zelo kratkem času pade zelo veliko dežja, vsekakor zelo pomembno. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da se odločite za dovolj zmogljiv in učinkovit sistem.

Kakšne težave povzroča meteorna voda?

Meteorna oziroma padavinska voda v naravi načeloma ponikne v zemljo. Na pozidanih površinah, cestah, dvoriščih in še kje pa to ni možno, zaradi česar voda zastaja na površini oziroma najde pot, da nekako odteče. Če so na neki površini vgrajene kanalete za odvodnjavanje, se bo meteorna voda zlila vanje in odtekla na mesto, kjer lahko varno ponikne. V primeru, da niso vgrajene, pa lahko pride do težav oziroma poplavljanja.

To je še posebej nevarno v bližini objektov, saj meteorna voda lahko vdre v notranjost, kjer povzroči večjo gmotno škodo. Skupaj z meteorno oziroma padavinsko vodo namreč v objekt nanese tudi kamenje, blato, pesek, listje in veje, pa tudi smeti in še marsikaj drugega, zato je čiščenje poplavljene kleti ali drugih prostorov zelo zamudno, veliko pohištva in drugih predmetov se pri tem uniči. Poleg tega pa lahko tudi po odstranjevanju škode pride do težav z vlago in plesnijo, saj voda zalije temelje stavbe. Takšnih težav pa ni lahko odpraviti, odpravljanje je zelo dolgotrajno in nikakor ne poceni.

Da vam meteorna voda ne bo povzročala težav …

Meteorna voda mora odteči tja, kjer lahko varno ponikne. Pri tem pa vam lahko pomagajo kanalete za odvodnjavanje, ki za to lahko učinkovito poskrbijo. Treba je izbrati le dovolj zmogljiv model ustreznih dimenzij in ostalih lastnosti glede na tip površine in njene zahteve. Upoštevati je treba tudi obremenitveni razred ter vse druge tehnične karakteristike, ki so odvisne od materiala, vrste izdelka, proizvajalca itd. Zelo pomembno je, da izberete kakovosten model, saj bo tako zaščita pred meteorno vodo veliko bolj učinkovita.