Pisanje besedil za splet – katerega ponudnika izbrati?

Če potrebujete pisanje besedil za splet, potem se verjetno sprašujete, katerega ponudnika izbrati. Pri tem je treba upoštevati različne kriterije, pri čemer pa cena ne sme igrati preveč velike vloge. Bolj pomembno je, kaj dobite za svoj denar. Nižja cena namreč dostikrat pomeni tudi nižjo kvaliteto, zato je marsikdaj pametno plačati nekoliko več, saj bo tako končni izdelek verjetno boljši.

Načeloma je najbolj pametno, če se s piscem najprej dogovorite le za poskusno pisanje tekstov za splet – to pomeni, da najprej oddate manjše naročilo enega ali več krajših besedil – toliko, da vidite, ali vam končni izdelki res ustrezajo oziroma ste s sodelovanjem zadovoljni.

Pri tem je pomembno, da pred oddajo naročila:

  • čim bolj natančno definirate svoje zahteve,
  • piscu podate iztočnice oziroma mu posredujete gradivo, iz katerega lahko pri pisanju izhaja,
  • določite rok izdelave,
  • se dogovorite o dolžini naročenega besedila,
  • se dogovorite o ceni za pisanje besedil,
  • se dogovorite tudi o tem, kako je z morebitnimi popravki, če bi bili ti potrebni (so ti brezplačni, je zanje treba doplačati itd.).

SEO optimizirana besedila za splet

Pisanje besedil za splet je specifično z več vidikov. Eden od teh vidikov je struktura besedil, saj morajo biti ta sestavljena iz več krajših enot, dobro je, če je v njih tudi čim več alinej, podnaslovov, saj jih je tako veliko lažje brati oziroma so za branje bolj privlačna. Hkrati pa je pri pripravi takšnih besedil velikokrat treba upoštevati tudi SEO optimizacijo oziroma to, da je besedilo SEO optimizirano na določeno ključno besedo.

To pomeni, da morajo biti besedila primerne dolžine, saj prekratka besedila za SEO niso relevantna, hkrati pa je pomembno tudi, da se v besedilu uporabi izbrane ključne besede na pravih mestih in ravno prav pogosto. V kolikor potrebujete besedila za SEO optimizacijo, je to treba piscu tudi povedati ter mu posredovati ključne besede, ki naj jih pisec uporabi v tekstu. Tako bo lahko besedilo optimizirano za določeno ključno besedo ter uporabno za SEO optimizacijo spletnih strani.