Nudimo vam odlično prevajanje

prevajanje besedilDandanes je prevajalec lahko že vsak – vse kar potrebuje za to, je le povezava s spletom in dostop do raznoraznih spletnih prevajalnikov, ki nam besedilo prevedejo instantno. Rezultat pa je velikokrat nerazumljivo, zmedeno in včasih že smešno besedilo. Za odličen prevod raje prevajanje prepustite za to usposobljenim strokovnjakom.

Kaj naredi dober prevod odličen?

Dober prevod pomeni, da je bilo besedilo iz enega jezika natančno preneseno v drug jezik, pri čemer je prevajalec ohranil pomen prvotnega besedila. Vendar ne gre zgolj poznavanje besed in slovnice. Prevajanje pomeni tudi poznavanje kulturnih razlik, konteksta, poznavanje tematike besedila in včasih tudi veliko raziskovanja. Prevod postane odličen, ko bralec lahko razumljivo bere še tako kulturno specifične prevode.

Povedano bolj enostavno – vsi smo se že kdaj smejali ponesrečenim prevodom. Jezik je namreč poln fraz in najbolj smešni rezultati nastanejo ravno takrat, kadar jih prevajalec (ali prevajalnik) prevede dobesedno. Pomislimo na angleško frazo the coast is clear. Nepoučeni prevajalec bo to frazo prevedel dobesedno kot obala je čista, kar bi pomenilo, da ni umazana. Dober prevajalec pa bo takoj prepoznal frazo in vedel, da mora uporabiti slovensko ustreznico fraze, ki se glasi: zrak je čist, naokoli ni nikogar. Podobno bo iz konteksta vedel, da fraza Let’s make a toast! ne pomeni, da govorec poziva ostale, da si naredijo opečeni kruhek, ampak da hoče z njimi nazdraviti.

Prevajalec nikoli ne počiva

Odlično prevajanje tekstov vseh vrst zahteva veliko več, kot se zdi na prvi pogled. Potrebno je imeti veliko znanja, ki ga prevajalci pridobivajo z dolgoletnim študijem jezika. Ključnega pomena pa je tudi poznavanje kulture, ki jo prevajalci spoznavajo s študijskimi obiski dežel in poznavanjem raznih specifik nekega naroda, ki ta jezik uporablja vsak dan. Nujno je tudi, da se prevajalci dodatno izpopolnjujejo in so ves čas v stiku z jeziki, iz katerih prevajajo.