kanaleta za odvodnjavanje Hauraton

Katere so najboljše rešitve za linijsko odvodnjavanje?

Linijsko odvodnjavanjeNa številnih pozidanih površinah voda ne more ponikniti v zemljo, ampak jo je s površine treba ustrezno odvesti. Zato je na površino treba vgraditi ustrezen sistem, ki poskrbi za to. Rešitve za linijsko odvodnjavanje so namenjene odvajanju meteorne oziroma padavinske vode. Poleg klasičnih točkovnih sistemov, med katere spadajo meteorni jaški, so tako na voljo tudi različni linijski sistemi.

Rešitve za linijsko odvodnjavanje meteorne vode

Na tržišču so na voljo najrazličnejše rešitve za linijsko odvodnjavanje. Sestavljajo jih odtočni kanali, ki jih strokovno pravimo kanalete. Te se vgradijo v tla, namenjene pa so temu, da po njih odteče meteorna voda oziroma da to speljemo na mesto, kjer lahko nemoteno ponikne, ne da bi povzročila škodo. Kanalete so običajno prekrite z rešetko, ki slednje ščiti pred vdorom smeti, peska, kamnov ali drugega odpadnega materiala, ki bi lahko povzročil zamašitev sistema.

Rešetke so lahko tudi povozne, kar ni pomembno le na cestnih površinah, ampak tudi na parkiriščih in domačih dvoriščih ter dovozih. Oboje – tako same kanalete kot rešetke – pa so lahko raznolikih oblik in narejene iz različnih materialov: pomembno je le, da so ti materiali čim bolj odporni. Pri uporabi morajo namreč vsakodnevno prenašati različne obremenitve, zato mora biti celoten sistem prilagojen predvideni obremenitvi na določeni površini. Glede na to se takšni sistemi delijo tudi na več obremenitvenih razredov.

Kako izbrati najbolj primeren linijski sistem?

Linijsko odvodnjavanje RECYFIX®PROPri izbiri sistema za meteorno vodo je zelo pomembno izbrati čim bolj kakovostnega in zanesljivega proizvajalca. Pri takšnem sistemu zato ni smiselno preveč varčevati, saj si ne želimo, da bi se že čez nekaj let izkazalo, da sistem ni dovolj kakovosten in da ga je treba popravljati ali celo zamenjati. To namreč prinese ne le veliko dodatnih stroškov, ampak predvsem veliko gradbenih del, razkopavanja in podobno, čemur se večina ljudi raje izogne. Pri izbiri ustrezne rešitve za linijsko odvodnjavanje je zato treba biti pozoren na:

  • čim boljšo hidravlično zmožnost,
  • ustrezno zmogljivost,
  • ustrezen obremenitveni razred,
  • čim večjo odpornost materiala,
  • čim boljšo vodotesnost,
  • čim večjo trajnost.